C.S.M.E
CERCETARE, INOVARE, EDUCATIE!

 Prezentare   Planuri de cercetare   Programe de cercetare   Formare profesionala   Manifestari stiintifice   Parteneriate   Membrii CSME   Link-uri utile 

  Meniu

 Management 
.............................................
 Consiliu stiintific 
.............................................
 Secretariat 
.............................................
 Contact 
.............................................
 Regulamente de cercetare USH 
.............................................
 Legislatie 
.............................................
 Metodologia evaluarii calitatii 
.............................................


  Universitatea Spiru Haret
C.S.M.E
Centrul de studii si mobilitati europene
C.S.M.E

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

  cresterea competitivitatii activitatii de cercetare prin formarea si dezvoltarea colectivelor de cercetare de inalta performanta si prin orientarea activitatii de cercetare spre proiecte interdisciplinare, de mare complexitate, care sa raspunda exigentelor societatii europene bazata pe cunoastere

   integrarea cadrelor didactice ale facultatii in comunitatea stiintifica europeana, prin participarea acestora la noile programe europene de cercetare ale perioadei 2007 – 2013 (European Research Area(ERA), Programul Cadru de Cercetare al Uniunii Europene PC 7, Lifelong Learning Programme: Erasmus, Leonardo da Vinci si Grundvig, Programul de Cooperare Stiintifica si Tehnica - COST )

    realizarea de consortii / retele de cooperare si parteneriate stiintifice impreuna cu institute de cercetare si facultati cu profil similar de pe plan intern si international

     cresterea vizibilitatii internationale a activitatii de cercetare stiintifica, prin organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice cu caracter international, si prin stimularea participarii cadrelor didactice la simpozioane si conferinte internationale

      formarea tinerelor cadre didactice ca personal de cercetare la nivelul exigentelor europene, prin actiuni de mobilitate europeana

       stimularea participarii cadrelor didactice la programele nationale de cercetare finantate prin granturi CNCSIS, CEEX, MedC si Academia Romana

        implementarea principiilor managementului calitatii cercetarii in vederea asigurarii calitatii activitatii de cercetare stiintifica si evaluarii periodice a eficientei cercetarii, demonstrata prin rezultate concrete.


          Important

        Rapoarte intermediare 
        .........................

        POS-DRU 2007-2013 
        .........................

        GUIDE TO EU FUNDING  
        .........................


          Spiru Haret
        Spiru Haret

         Prezentare   Planuri de cercetare   Programe de cercetare   Formare profesionala   Manifestari stiintifice   Parteneriate   Membrii CSME   Link-uri utile 

        Copyright_Universitatea Spiru Haret.