C.S.M.E
CERCETARE, INOVARE, EDUCATIE!

 Prezentare   Planuri de cercetare   Programe de cercetare   Formare profesionala   Manifestari stiintifice   Parteneriate   Membrii CSME   Link-uri utile 

  Meniu

 Management 
.............................................
 Consiliu stiintific 
.............................................
 Secretariat 
.............................................
 Contact 
.............................................
 Regulamente de cercetare USH 
.............................................
 Legislatie 
.............................................
 Metodologia evaluarii calitatii 
.............................................


  Universitatea Spiru Haret
C.S.M.E
Centrul de studii si mobilitati europene
C.S.M.E

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

  Dezvoltarea de politici de formare pentru institutii beneficiare
   Analiza "starii de fapt" in ceea ce priveste calitatea resurselor umane
   Analiza locului de munca si crearea de strategii de formare in functie de nevoi
   Construirea de strategii si politici institutionale de formare
   Identificarea nevoilor de instruire a salariatilor si întocmirea unui plan în acest sens
   Organizarea de programe de instruire a salariatilor (trainingul va fi efectuat de specialistii nostri în domeniile: vanzari, marketing, logistica)
  Consultanta privind :
   Stabilirea cerintelor postului, a conditiilor de munca oferite, a nivelului de performanta, a posibilitatilor de dezvoltare a carierei si în elaborarea fisei postului
   Stabilirea profilului psihologic al candidatului, a cerintelor legate de studii, pregatire profesionala, experienta
   Asistenta în derularea procesului de recrutare si selectie
   Asistenta la desfasurarea interviurilor cu candidatii
   Evaluarea, ierarhizarea si propunerea candidatilor în vederea angajarii
  Alte activitati de resurse umane:
   Evaluari si testari ale personalului angajat (evaluarea performantelor, evaluarea psihologica )
   Analiza organizationala (analizarea structurii organizatorice, întocmirea/adaptarea organigramei societatii si a fiselor de post)
   Propunerea de metode si cai de motivare a personalului
   Asistenta la întocmirea Regulamentului Intern si a contractului colectiv de munca
   Consultanta în aplicarea facilitatilor existente pentru stimularea ocuparii fortei de munca
   Informarea periodica a clientului în legatura cu modificarile legislative în domeniul muncii si salarizarii, precum si asistenta în rezolvarea conflictelor de munca
   Consultanta privind diminuarea cheltuielilor cu salariile prin adoptarea unor masuri specifice (tichete de masa, cheltuieli sociale în plafonul legal, participarea salariatilor la beneficii etc.)


  Important

Rapoarte intermediare 
.........................

POS-DRU 2007-2013 
.........................

GUIDE TO EU FUNDING  
.........................


  Spiru Haret
Spiru Haret

 Prezentare   Planuri de cercetare   Programe de cercetare   Formare profesionala   Manifestari stiintifice   Parteneriate   Membrii CSME   Link-uri utile 

Copyright_Universitatea Spiru Haret.